NN STORE

NN STORE Great Foods & Drinks

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 6686 6466


NN Store 

97 Xô Viết Nghệ Tĩnh
Bình ThạnhHồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
07:00 - 16:30
Thứ Ba
07:00 - 16:30
Thứ Tư
07:00 - 16:30
Thứ Năm
07:00 - 16:30
Thứ Sáu
07:00 - 16:30
Thứ Bảy
07:00 - 16:30
Chủ Nhật
07:00 - 12:00